Игли и убождащо устройство

Игли и убождащо устройство Bionime

  • Лазeрно заточени игли Bionime GL 300 за безопасно убождане с минимален разход на кръв - подходящи за всички кръгли убождащи устройства
  • Универсално убождащо устройство Bionime GD 500 – с избор за дълбочината на безболезнено убождане, съобразена за деца и възрастни; функция за автоматично безопасно отделяне на използваната игла.

Поръчай